PRIEMYSELNÁ CHÉMIA

Keď to má držať a tesniť 

PONÚKANÝ SORTIMENT

Sekundové lepidlá
Upevnenie ložísk
Epoxidové lepidlá
Zaisťovanie závitových spojov
Upevňovanie valcových súčiastok
Pružné utesňovanie a lepenie spojov
Plošné tesnenia
Silikóny
Príprava povrchov
Spreje a mazivá v spreji
Farby

VÝROBCOVIA, S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME

Dodáme tovar aj od iných